Opnar nytt arkitektkontor i Os

Bergen Arkitektkontor ser stort potensiale på Os. Neste torsdag markerer dei opninga av sitt nye kontor her i bygda.

AV
Publisert
Oppdatert:

- Nyetableringa i vekstkommunen heng tett saman med tettstadsutviklinga og framtidsvisjonane​ ​i​ ​området, fortel Geir Granli, som vert dagleg leiar for Os-kontoret.

Arkitektkontoret får adresse Øyro 17. Målet for arkitektfirmaet er i følgje ei pressemelding å «bidra til ei positiv vidareutvikling av Os som regionalsenter ved å ta del i små og store regulerings- og utbyggingsprosjekt ​i​ ​kommunen».

Firmaet konstaterer at kommunens nye plan for tettstadsutvikling i Osøyro og oppgraderinga av E39 har ført til auka aktivitet i byggenæringa i heile bjørnafjordsregionen.

Ein annan grunn til ekspansjonen er at Bergen Arkitektkontor har hatt ein auke i tal kundar og samarbeidspartnarar i området, og dei har allereie hatt fleire oppdrag i Os. Eitt av desse prosjekta er detaljreguleringa av Jordmorsvingen i Os sentrum.

- Ein moglegheitsstudie i samband med dette er nyleg avslutta og prosjektet legg opp til ei utbygging som kombinerer nytt næringsareal​ ​og​ ​mange​ ​nye​ ​bustader​ ​ved​ ​inngangen​ ​til​ ​Osøyro, heiter det i pressemeldinga.

jostein@osogfusa.no

Kommentarar frå lesarane

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på osogfusa.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

Vil du ha nyheitsbrev frå Os & Fusaposten?

* må fyllast ut